YouTube Video von 808mmman

100% Elektron MonoMachine SFX-6 Sounds Only.
The Joy Stick Is Good!