YouTube Video von Hazmeison
„Perc Machinedrum
Synth Virus TI
Bass Mopho“

Elektron Monomachine Minilive improvisacion Dj Diabo

Virus Ti & Monomachine mini-Live by Dj Diabo