Musikmesse 2010 MOOG Multi-Pedal + Ableton Live+ MIDI MuRF


YouTube Video von MUSICTOOLZ

Amos Gaynes z firmy MOOG pokazuje jak zintegrować analogowe brzmienie efektów MOOG z cyfrowym środowiskiem programu Ableton Live. Dodatkowo, sterowanie automatyką programu odbywa się za pomocą MOOG MP-201 Multi-Pedal

Amos Gaynes of MOOG presents how to integrate the analog MOOG sound with digital environment of the Ableton Live. Additionally, the automation is controlled by MOOG’s MP-201 Multi-Pedal

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.